Välkommen till min författarsida

Porträtt av Kajsa Franchell med syrener i bakgrunden.
Foto: Håkan Olsson

Jag skriver skön­litterärt om relationer, utveckling och livsöden. Mina berät­telser mejslas lång­samt fram. Ambitionen är att hitta en rytm i ordens flöde, att skapa en stämning i en formu­lering eller i en detalj i miljön.

Huvud­karaktären kan vara vem som helst, någon som lever ett vanligt liv. En skärva av verklig­heten. Inte svårare än så. Men säg det liv som inte någon gång blir riktigt knepigt, då man senare förstår att man borde ha lyssnat till den där innersta rösten, kommit åt den innersta kärnan.

”Första gången jag träffade Kajsa …

… var i början av 80-talet på en liten enkel restau­rang, en trappa upp bakom kyrkan S:t Germain des Prés i Paris. Jag tror restau­rangen hette L’Assassin och vår gemen­samma nämnare var Kajsas äldre syster. Det blev en lång kväll som växlade om till natt med många diskus­sioner. Och jag vet att ett av ämnena handlade om längtan att skriva, att formu­lera sig, att berätta nånting och skapa ett eget litte­rärt verk.

Middagen på L’Assassin blev början till en livs­lång vänskap.

Då jobbade Kajsa som assistent till en känd företags­ledare med världen som arbets­fält och huvud­kontoret i Paris. Efter sju år i Paris vände Kajsa åter till Stock­holm och har under sitt yrkes­liv jobbat med individens utveck­ling i grupp, som chef, som med­arbe­tare. Men tankarna och drömmen att skriva gick aldrig över. De dök upp lite då och då i våra samtal. Och sedan, efter lite födslo­våndor, kom hennes första bok, Två­hundra­sjuttio sekunder för sex år sedan.

Nu är det dags för Kajsas andra roman – Det osagda.

Kajsa berör. Det osagda berör. För den handlar om de ständigt åter­kommande frågorna vem som formar ens liv. Hur man väljer det liv man vill leva. Om det är ens eget val eller någon annans. Om klokhet och förnuft ska styra mer än känslor och passion. Går det att hitta den man innerst inne vill vara? Det som vi ibland kallar lycka.

Kajsa finns med i hela den här berättel­sen. Men inte i en person utan lite lagom fördelad bland olika karak­tärer. Det går snabbt, är med­ryckande, igen­kännande. Med stor inlevelse och iaktta­gelse­för­måga. Det berör.

Läs Det osagda och lär känna Kajsa Franchell. Och kanske lite mer av dig själv.”

Mårten Wålsten, vän