Karaktärsbygge och samtalsverktyget 4T

Det här med att bygga karaktärer. Vi behöver ju känna dem så väl, så väldigt mycket bättre än läsaren. Karaktärer kan ju födas på olika sätt – efter en stark förlaga, en kombination av flera förlagor, sakta låta sig växa fram eller bli helt nyskapad från start. Men känna dem väl måste vi.

Förutom att skissa deras historiska miljöer och omgivningar behöver vi krypa innanför skalet och veta hur vederbörande reagerar i olika situationer, vad som driver, motiverar, hotar och skrämmer, hur de typiskt kommunicerar och hanterar konflikter. Eller vad man nu ska utsätta sin karaktär för. Bli kär, kanske. Känslor utåt eller inåt?

Vad är 4T?

4T är en självskattning av det egna beteendet. Resultatet blir ett underlag för samtal med syfte att skapa bättre självinsikt. 4T står för antikens fyra temperament: koleriker, sangviniker, flegmatiker och melankoliker. I alla tider har mänskligheten velat förstå och sätta ord på vilka vi är. 4T är utformat av forskare men använder en modern och enkel terminologi som är begriplig för alla.

Extrovert och introvert är vanliga begrepp. 4T lägger på två andra dimensioner: drivkraft och nytänkande samt stabilitet och förädling. De fyra fälten i två axlar utgör då:

  • Handlingsorienterad och krävande (Introvert/Drivkraft, nytänkande)
  • Personorienterad och utåtriktad (Extrovert/Drivkraft, nytänkande)
  • Trygghetsorienterad och tillmötesgående (Extrovert/Stabilitet, förädling)
  • Normorienterad och analytisk (Introvert/Stabilitet, förädling)
De fyra axlarna i 4T-verktyget. Copyright: Teamwork AS.

Lite mer om varje beteendestil

H – Agerar utan att ta hänsyn till motstånd

Beskrivande ord: direkt, kraftfull, otålig. Vill ha kontroll över situationen. Får saker att hända. Styr och ställer. Mindre bra på diplomati. Rädd för att misslyckas och förlora. Kan utan betänkligheter braka rakt in i konflikter och skyr inga medel för att nå sina mål.

P – Agerar genom kontaktskapande och entusiasm

Beskrivande ord: social, charmerande och verbalt stark. Söker nya kontakter, gillar uppmärksamhet och står gärna i centrum. Charm och humor som ledarinstrument. Mindre bra på administrativa rutiner. Rädd för ensamhet och kan sälja sin själ för att vara omtyckt. Tycker inte om konflikter men kan ta initiativ att lösa dem för att återfå en god stämning.

T – Agerar med omsorg, stabilitet och samarbete

Beskrivande ord: lojal, arbetsam, trygghetssökande lagspelare som leder genom att vara en god förebild. Den omtänksamme praktikern som vill vara en del av gruppen men inte utmärka sig. Mindre bra på att finna nya vägar. Rädd för snabba, plötsliga förändringar, ojuste handlande. Kan utplåna sig själv för att hjälpa andra. Gömmer sig för konflikter.

N – Agerar analytiskt och genom att kontrollera detaljerna

Beskrivande ord: reserverad, kritisk tänkare som följer regelverket och lever upp till sin egen höga standard. Den som behöver en push vid deadlines, läser det finstilta och argumenterar utifrån regler och normer. Mindre bra på att skapa entusiasm. Rädd för kaos och spontanitet. Kan vara den som räknar gem när väggarna rasar. Undviker konflikter och att visa känslor.

Visst är en människa mer komplex än fyra enkla begrepp, och sällan antingen eller. Kombinationer är vanliga och vanligast är två, där en dominerar. Tre kan också förekomma men det är ytterst sällan som en person naturligt hanterar alla fyra egenskaper. En bokkaraktär får gärna innehålla motstridigheter och överraskningar, men inte för många i en och samma person. Det förtar trovärdigheten.

Några exempel från böckernas och filmens värld

Jag fastnade för Meryl Streeps fantastiska rolltolkningar.

H – Djävulen bär Prada

Den stenhårda affärskvinnan med ett hjärta knappt märkbart inbäddat i alla betonglager.

P – Mamma Mia

Livlig, sprallig, modig, står gärna på scen, går på känsla och blir lätt kär. Blundar för svårigheter.

T – Broarna i Madison County

… där hon lever ett rutinartat familjeliv i ett litet samhälle och är nöjd med det tills kärleken drabbar henne. Väljer ändå familjen före kärleken.

N – Den franske löjtnantens kvinna

Skygg, tillbakadragen, självständig och låst i konventioner. Men kärleken lirkar ut henne ur bojorna.

Huvudkaraktären i min senaste bok Det osagda är en N med H-inslag. Finanstjej och karriärist. Analytisk, saklig, rationellt tänkande. En nära vän (P) uppmuntrar henne till att våga bryta invanda mönster och lyssna till sina innersta känslor, medan vän nummer två (T) tycker hon ska sansa sig och hålla sig kvar vid det etablerade och stabila. I mitt nästa projekt håller jag på att skapa ett extremt H som säljer in sig till ett P med en förödande charm med enda syftet att nå sitt mål.

Sammanfattningsvis är 4T alltså ett hjälpmedel att både avgränsa och kombinera personliga egenskaper. En avdelning som jobbade med 4T sa inför en rekrytering: ”Vi behöver en T som håller ihop denna spretiga grupp.” Alla förstod. På motsvarande sätt kanske författaren säger: ”Ett N behöver komma in här för bättre dynamik.” Kanske kan 4T-tänket göra processen karaktärsbygge mer smidig. Tänk vilken frihet vi har i fiktionens värld att kunna dra ut en personlighet till extremerna!

Vilket är ditt författarjag?

Själv är jag en P/H. Jag har äntligen lärt mig att jag sällan blir nöjd när jag skriver fort. Behöver dra ner på tempot och känna in stämningen för att få ur mig de rätta formuleringarna. Vad gäller skrivrutiner kan jag typiskt nog omöjligt hitta någon alls, eftersom jag inte har några rutiner alls (eller väldigt lite av).

Jag har inte heller ro att skriva långa synopsis fast jag borde och kan inte tänka mig att redan på förhand bestämma antal kapitel eller vad dessa ska innehålla. Däremot sätter jag gärna upp ett mål om hur många sidor jag ska ha fått ur mig till ett visst datum, men ingen dag eller vecka är någonsin den andra lik. Jag är övertygad om att jag skulle nå längre och komma fram snabbare med mer struktur. Åtminstone lite mer struktur. Jag jobbar på det!